Vacatures

De onderstaande vacature is inmiddels vervuld.

Omdat wij er rekening mee houden dat wij binnen afzienbare tijd nog een soortgelijke vacature zullen krijgen, laten wij de advertentie hier staan. Bent u een jurist met ruime ervaring in het bestuursprocesrecht en daadwerkelijke kennis van de Ziektewet en WIA en bent u geïnteresseerd in een functie als advocaat bij ons kantoor? Dan nodigen wij u uit om uw belangstelling aan ons kenbaar te maken, zodat wij in voorkomend geval contact met u kunnen opnemen.Hoor je ook liever bij ons team dan dat je onze tegenpartij bent?
Je zal ons maar als tegenpartij treffen. Samengebalde kennis en ervaring van tien advocaten die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht. Dat vind je ergens anders niet zo maar! Maar echt heel bijzonder wordt het als het gaat om de specialisatie van ons kantoor op het gebied van de werknemersverzekeringen en dan in het bijzonder bezien vanuit het belang van de werkgever.

De combinatie van arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maakt dat wij bij uitstek in staat zijn om werkgevers te adviseren bij vraagstukken betreffende arbeidsongeschikte werknemers. Dan gaat het niet alleen om arbeidsrechtelijke zaken zoals het recht van de werknemer op loondoorbetaling tijdens ziekte, ontslagbescherming en re-integratie, maar ook om het recht op een Ziektewet- of WIA-uitkering en om de financiering daarvan door werkgevers middels eigenrisicodragen of gedifferentieerde premie. Onze uitgebreide kennis en jarenlange ervaring op dat gebied mag met recht uniek genoemd worden. Al even uniek is dat ons kantoor voor de begeleiding van werkgevers bij arbeidsongeschikte werknemers kan beschikken over de diensten van drie register casemanagers. Zij helpen werkgevers om de enorme kosten van arbeidsongeschikte werknemers tot een minimum te beperken. 

Als het gaat om de enorme kosten van arbeidsongeschikte werknemers begrijpen werkgevers hun belangen steeds beter. In toenemende mate vinden zij ook de weg naar ons kantoor voor advies en rechtsbijstand. Dat maakt dat wij dringend behoefte hebben aan uitbreiding van ons team met:

een jurist (m/v) met ervaring op het gebied van Ziektewet en WIA

De persoon die wij zoeken:

  • is bij voorkeur advocaat of is tenminste benoembaar tot advocaat en bereid om de daarbij behorende beroepsopleiding te volgen;
  • beschikt over relevante kennis op het gebied van de Ziektewet en WIA;
  • heeft ruime ervaring met het bestuursprocesrecht (bezwaar, beroep en hoger beroep);
  • is bereid een intern opleidingsprogramma te volgen gericht op de specifieke werkgeversaspecten van de werknemersverzekeringen;
  • heeft ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en is bereid om (eventueel op termijn) een specialisatieopleiding op dat gebied te volgen;
  • past bij onze medewerk(st)ers en de manier waarop wij omgaan met onze cliënten, waarbij wij dienstbaar willen zijn aan onze cliënten en waarbij wij hen diensten van hoge kwaliteit willen leveren zonder overbodige franje.

Wij bieden een professionele werkomgeving die inspireert om in samenwerking met collega’s het beste uit jezelf te halen en daarmee het beste resultaat voor onze cliënten te bereiken. De beloning en arbeidsvoorwaarden passen bij het hoge niveau van dienstverlening dat wij nastreven. Part-time werken is mogelijk (minimaal 3,5 dagen per week). Hou er echter rekening mee dat bij ons team maar plaats is voor één captain.

Zou je ook bij ons team willen horen? Stuur dan een E-mailbericht met je c.v. naar Joop van Zijl (j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl).