Vacature beginnend casemanager

In verband met de groei van de vraag naar onze diensten, zoeken wij voor indiensttreding bij Van Zijl Casemanagement B.V. een:

beginnend casemanager (m/v) voor een full-time aanstelling.

De casemanager die wij zoeken zou (samen met een collega) ondersteuning gaan verlenen bij de werkzaamheden die wij verrichten in het kader van controle van beslissingen van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van (middel)grote werkgevers. Een ervaren register casemanager verricht deze controle met behulp van een door ons zelf ontwikkelde "Ziektewet en WGA reken- en beheertool” waarmee onder meer de gevolgen van uitkeringen voor de hoogte van de premie kunnen worden berekend en rapportages voor werkgevers kunnen worden opgesteld. De casemanager die wij zoeken gaat onder begeleiding van die ervaren register casemanager werken in deze tool. Door opbouw van kennis en uitbreiding van ervaring moet de casemanager op termijn zelf in staat zijn tot controle van premiebesluiten en uitkeringsbesluiten.

De geschikte kandidaat:
 • heeft de opleiding tot casemanager "regie op verzuim” gevolgd;
 • is bereid de opleiding tot register casemanager te volgen;
 • is in het bijzonder geïnteresseerd in de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid van werknemers voor werkgevers;
 • is bereid en in staat om bij vakantie en ziekte de werkzaamheden waar te nemen van een casemanager die tijdens de eerste 104 weken optreedt in de klassieke rol van de casemanager;
 • beschikt over een goed analytisch vermogen in die zin dat hij/zij:
   • hoofd- en bijzaken goed kan onderscheiden;
   • snel de kern of essentie van een vraagstuk ziet;
   • de consequenties van bepaalde keuzes overziet;
   • snel verbanden kan leggen en relaties of overeenkomsten tussen informatie ziet;
   • logisch kan redeneren en op basis daarvan conclusies kan trekken;
   • goed kan luisteren en doorvragen;
   • problemen snel opspoort;
   • niet oordeelt voordat hij/zij een vraagstuk van meerdere kanten heeft bekeken;
   • zijn/haar oordeel niet baseert op emotie of op gevoel maar op vaststelbare feiten;
   • systematisch en logisch denken kan denken;
 • beschikt over kennis en ervaring met het werken in Excel;
 • past bij ons team, waarvan de leden met elkaar samenwerken zonder belang te hechten aan "rangen en standen”;
 • past bij de manier waarop wij omgaan met onze cliënten, waarbij wij dienstbaar willen zijn aan onze cliënten en waarbij wij hen diensten van hoge kwaliteit willen leveren zonder overbodige franje.
Wij bieden een professionele werkomgeving die inspireert om in samenwerking met collega’s het beste uit jezelf te halen en daarmee het beste resultaat voor onze cliënten te bereiken. De beloning en arbeidsvoorwaarden passen bij het hoge niveau van dienstverlening dat wij nastreven. Als gevolg van corona werken wij thuis, maar ook "na corona” werken wij deels thuis en deels op ons kantoor in Tilburg.

Zou je ook bij ons team willen horen? Stuur dan een E-mailbericht met je c.v. naar Joop van Zijl.

Download hier een pdf-bestand met de tekst van de vacature.