Concurrentiebeding vervallen door wijziging werkzaamheden

Concurrentiebeding vervallen door wijziging werkzaamheden
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1997 / 11
Vindplaats: Zie: President rechtbank Zwolle 3 maart 1997, KG 1997, 126; JAR 1997/76
Uitspraak

Mevrouw B. was als verkoopster in dienst van een juwelierszaak in Zwolle. Na daartoe een opleiding te hebben gevolgd ging zij als schoonheidsspecialiste werken in een door de werkgever gedreven en boven de juwelierszaak gevestigde schoonheidssalon. Deze laatste werkzaamheden hebben uiteindelijk de overhand gekregen. In 1996 gaat mevrouw B. om medische redenen uit dienst bij de juwelier. In de laatste dagen van haar dienstverband deelt mevrouw B. ongeveer 15 klanten mede dat zij uit dienst zou gaan. Volgens mevrouw B. gebeurt dit met medeweten van de werkgever, maar deze was in elk geval niet op de hoogte van het feit dat mevrouw B. van plan was om een eigen schoonheidssalon te beginnen.
Als de werkgever in kort geding een verbod vordert wegens overtreding van het concurrentiebeding dan wel onrechtmatig handelen, krijgt de werkgever ten dele de kous op de kop. Door de wijziging van werkzaamheden is het concurrentiebeding zwaarder gaan drukken, zodat het opnieuw schriftelijk had moeten worden overeengekomen. Door dat niet te doen, is het beding vervallen en kan de werkgever daaraan geen rechten meer ontlenen. Wel kent de president van de rechtbank aan de werkgever een voorschot op schadevergoeding toe, omdat mevrouw B. op onrechtmatige wijze de klanten van de werkgever weggelokt heeft.


Commentaar

Het vonnis van de president van de rechtbank toont nog eens aan hoe belangrijk het is om bij wijzigingen in de arbeidsverhoudingen te bezien of daardoor het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen. Het vonnis geeft tevens aan dat ook zonder concurrentiebeding niet alles mag. Het structureel benaderen van klanten van een ander zoals mevrouw B. dat deed, is ook zonder concurrentiebeding onrechtmatig.