Invoeringsdatum wetsvoorstel flexibiliteit en zekerheid

Invoeringsdatum wetsvoorstel flexibiliteit en zekerheid
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 19
Vindplaats: Zie: wetsvoorstellen nr. 25263 en 25264
Uitspraak

De wetsvoorstellen "flexibiliteit en zekerheid" en "wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs"(zie voor de inhoud van beide wetsvoorstellen de speciale uitgave van Arbeidsrecht Aktueel van december 1997) zijn op 12 mei 1998 door de Eerste Kamer aangenomen. Inmiddels is bekend gemaakt dat de wet “flexibiliteit en zekerheid” op 1 januari 1999 in werking treedt en de wet allocatie arbeidskrachten door inter-mediairs op 1 juli 1998.


Commentaar

In het volgende nummer van Arbeidsrecht Aktueel zullen wij nog eens kort aangeven welke directe gevolgen het wetsvoorstel voor werkgevers heeft. Wij kunnen ons namelijk niet aan de indruk onttrekken dat deze door de meeste werkgevers (voor zover zij al geïnformeerd zijn) schromelijk onderschat worden.