Bezwaar en beroep tegen toekenning van een WAO-uitkering aan een (ex-) werknemer om verhoging van de gedifferentieerde WAO-premie te voorkomen?

Bezwaar en beroep tegen toekenning van een WAO-uitkering aan een (ex-) werknemer om verhoging van de gedifferentieerde WAO-premie te voorkomen?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2001 / 46
Vindplaats: Zie: arrondissementsrechtbank Almelo (25 oktober 2000, 99/763 WAO W1 A
Uitspraak

Een tweede rechtbank heeft de bezwaren gehonoreerd die een werkgever had ingediend tegen de toekenning van een WAO-uitkering aan een ex-werknemer, met het doel latere verhoging van de gedifferentieerde WAO-premie te voorkomen. Deze bezwaren richten zich tegen het feit dat de werkgever (behoudens toestemming van de werknemer) slechts middels een als gemachtigde aan te wijzen arts kennis kan nemen van de medische gegevens die hebben geleid tot toekenning van de WAO-uitkering aan een (ex-) werknemer. De werkgever heeft er recht op te weten of de uitkering terecht is toegekend, vanwege de invloed op de hoogte van de in latere jaren te betalen gedifferentieerde WAO-premie. De aanwijzing van een arts/gemachtigde is noodzakelijk omdat de werknemer zich tegen openbaarmaking van zijn medische gegevens kan verzetten met een beroep op privacybescherming. De arts/gemachtigde kan namens de werkgever bezwaar maken tegen de toekenning van de WAO-uitkering, maar blijft ten opzichte van die werkgever gebonden aan zijn medisch beroepsgeheim, zodat de privacy van de werknemer gewaarborgd is. Na de rechtbank Dordrecht vindt nu ook de rechtbank Almelo dat deze regeling in strijd is met het recht van de werkgever op een eerlijk proces, en wel op twee wijzen. Op de eerste plaats omdat de werkgever op deze manier niet zijn eigen standpunt over de toekenning van de WAO-uitkering aan de rechter kan voorleggen en op de tweede plaats omdat de werkgever zich aldus in een ongelijke procespositie bevindt ten opzichte van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, die in een proces over de toekenning van de WAO-uitkering wel van de medische gegevens kennis heeft.


Commentaar

Tot nu toe hebben acht rechtbanken geoordeeld over de regeling van de arts/gemachtigde. Twee rechtbanken (Dordrecht en Almelo) achten de regeling in strijd met het recht van de werkgever op een eerlijk proces. Drie rechtbanken (Amsterdam, Haarlem en Breda) vinden dat juist niet. Twee rechtbanken (Den Haag, Utrecht en Rotterdam) zijn wel van mening dat met de arts/gemachtigde aan de werkgever niet het vereiste inzicht in de juistheid van de toekenning van de WAO-uitkering wordt verschaft, maar zijn van mening dat op een andere manier wel kan gebeuren, namelijk door te bepalen dat de kennisname van deze gegevens is voorbehouden aan de advocaat van de werkgever. Het wordt dus hoog tijd dat de Centrale Raad van Beroep duidelijkheid verschaft. Die duidelijkheid zit er aan te komen. Wij zullen worden opgeroepen voor een zitting van de Centrale Raad van Beroep op 27 april a.s., waarin de eerste zaak van dit soort zal worden behandeld. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt uiterlijk twaalf weken later.