Bijdrage werkgever in WW-uitkering van oudere werknemers gaat niet door

Bijdrage werkgever in WW-uitkering van oudere werknemers gaat niet door
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 83
Vindplaats: Brief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer 19 november 2003, Kamerstukken Tweede Kamer, wetsontwerp 28862, nummer 25
Uitspraak

Op aandringen van de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgezien van het invoeren van een bijdrage van de werkgever in de WW-uitkering van oudere werknemers. In plaats daarvan komt er nu een vrijstelling van de verplichting tot het betalen van WAO-basispremie voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die 50 jaar of ouder is, en voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben c.q. houden die 55 jaar of ouder is. De Minister heeft wel gezegd dat hij de arbeidsparticipatie van ouderen zal blijven volgen, en dat hij in 2004 alsnog met aanvullende maatregelen (waaronder de
werkgeversbijdrage in de WW-uitkering) zal komen, als de arbeidsparticipatie van ouderen onvoldoende wordt bevorderd.


Commentaar

Het wetsvoorstel (inmiddels genaamd: ?premievrijstelling bij het in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers?) is op 20 november 2003 bij de Eerste Kamer ingediend. De verwachting is dat het nog per 1 januari 2004 in werking zal treden.