Proefprocedure gedifferentieerde WAO-premie 2003

Proefprocedure gedifferentieerde WAO-premie 2003
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 75
Vindplaats: Mailing Pemba “kleine werkgevers” (gemachtigden)/versie 1.0/030404
Uitspraak

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft middels een mailing medegedeeld dat de bezwaarschriften die ingediend zijn tegen de beslissingen tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie over 2003 van kleine werkgevers, aldus zullen worden afgehandeld dat enkele proefprocedures in bezwaar, beroep en hoger beroep zullen worden uitgeprocedeerd, en dat de behandeling van de overige bezwaarschriften zal worden aangehouden totdat in de proefprocedures een onherroepelijke rechterlijke uitspraak zal zijn gedaan. Die bezwaarschriften zullen daarna worden afgehandeld met inachtneming van de rechterlijke uitspraken in de proefprocedures. Indien werkgevers de wil te kennen geven, zal het UWV overigens toch een beslissing op bezwaarschrift uitreiken, zodat ook door die werkgevers doorgeprocedeerd kan worden.


Commentaar

Uit de mailing van het UWV blijkt dat inmiddels meer dan 30.000 bezwaarschriften zijn ingediend. Deze bezwaarschriften werden ingediend nadat wij de deelnemers van het arbeidsrecht abonnement© begin dit jaar mededeelden dat bezwaar kansrijk was, omdat de premiedifferentiatie ten onrechte bij Koninklijk Besluit in plaats van per wet afgeschaft was. Aan deze mededeling werd vervolgens aandacht gegeven in Het Financieele Dagblad en in de Staatscourant. Wij zijn met het UWV overeengekomen om twee zaken van cliënten van ons kantoor als proefprocedure uit te procederen. Ons is ook ter ore gekomen dat over deze kwestie contact heeft bestaan tussen het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het zal ons benieuwen of het Ministerie alsnog de wet zal wijzigen (waarbij het zich zal moeten uitspreken over de vraag of de eerdere afschaffing bij Koninklijk Besluit van de premiedifferentiatie voor kleine werkgevers niet correct was) of niet (in welk geval het UWV in 2004 met een nog veel groter aantal bezwaarschriften geconfronteerd dreigt te worden).