Geen premies verschuldigd aan bedrijfstakfondsen door bedrijf dat werknemers ter beschikking stelt aan derden

Geen premies verschuldigd aan bedrijfstakfondsen door bedrijf dat werknemers ter beschikking stelt aan derden
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 90
Vindplaats: Gerechtshof
Uitspraak

Een agrarisch loonbedrijf houdt zich bezig met het op uitzendbasis ter beschikking stellen van personeel aan bedrijven in de glastuinbouw. De uitgezonden werknemers houden zich bezig met het inpakken en sorteren van producten, het snijden van bloemen en het poten van bloembollen. In de uitzendovereenkomsten met de 10


Commentaar

Het bovenbeschreven arrest van het gerechtshof is erg afhankelijk van de omstandigheden van het betreffende geval en de bewoordingen van de werkingssfeerbepalingen in de betreffende CAO