Strengere keuringsnormen WAO uitgesteld

Strengere keuringsnormen WAO uitgesteld
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 92
Vindplaats: Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 mei 2004 aan het UWV, kenmerk UB/IBA/04/31398
Uitspraak

De wijzigingen in het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten die de regering wil doorvoeren om te komen tot scherpere keuringsnormen in de WAO, zullen niet per 1 juli 2004 zoals eerder de bedoeling was, maar pas op 1 oktober 2004 worden ingevoerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat medegedeeld in een brief aan het UWV, dat had aangegeven meer tijd nodig te hebben om de uitvoering van de keuringen aan de nieuwe normen aan te passen.


Commentaar

Zie over de nieuwe keuringsnormen uitgebreid het artikel in Arbeidsrecht Actueel nummer 91.