Geen ontslagvergoeding bij staking onderneming in verliessituatie ondanks lang dienstverband

Geen ontslagvergoeding bij staking onderneming in verliessituatie ondanks lang dienstverband
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 101
Vindplaats: kantonrechter Helmond 12 januari 2005, nummer 1981/04
Uitspraak

Een bakkerij (een vennootschap onder firma tussen vader en zoon) moet het bedrijf staken, omdat de vader is overleden, en de zoon niet in staat is gebleken het bedrijf voort te zetten, aangezien hij niet over de nodige diploma


Commentaar

In een zaak als deze is de belangenafweging voor de kantonrechter niet gemakkelijk. De werknemer is al lang in dienst en wordt door het ontslag financieel ernstig benadeeld. Tegelijkertijd is de werkgever niet in staat enige ontslagvergoeding van betekenis te betalen. De kantonrechter volgt in dit vonnis keurig de officiële leer van de Hoge Raad, die zegt dat een ontslag als regel niet kennelijk onredelijk is, maar alleen als bij afweging van de wederzijdse belangen blijkt dat het belang van de werkgever bij het ontslag te niet opweegt tegen de financiële gevolgen van het ontslag voor de werknemer.