Bezwaarmogelijkheid gedifferentieerde WAO-premie 2007 kleine werkgevers

Bezwaarmogelijkheid gedifferentieerde WAO-premie 2007 kleine werkgevers
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 128
Vindplaats: Rechtbank Breda 4 april 2006, www.rechtspraak.nl, ljn: AV8798
Uitspraak

Op initiatief van een zestal brancheorganisaties in de detailhandel is ons kantoor een proefprocedure gestart waarin indirect de hoogte wordt aangevochten van de sectorpremie die het UWV voor het jaar 2005 heeft vastgesteld voor kleine werkgevers in de sector detailhandel en ambachten. Op 4 april 2006 heeft de rechtbank Breda de werkgever in deze proefprocedure in het gelijk gesteld. De Centrale Raad van Beroep heeft het hoger beroep in deze zaak op 30 november 2006 ter zitting behandeld. Over de uitkomst daarvan valt nog geen voorspelling te doen. De Raad heeft aangekondigd dat het waarschijnlijk is dat de uitspraak niet binnen de wettelijke termijn van twee maal zes weken zal worden gedaan vanwege een aantal aspecten van het hoger beroep dat het belang van de betreffende zaak overstijgt en dat daarom uitvoerig moet worden onderzocht.


Commentaar

Wanneer kleine werkgevers de beschikking ontvangen tot vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie over het jaar 2007, zal de Centrale Raad van Beroep vermoedelijk nog geen uitspraak hebben gedaan. Het kan daarom verstandig zijn dat kleine werkgevers bezwaar maken tegen dat besluit. Wanneer de proefprocedure goed afloopt, kunnen zij daar dan voor het jaar 2007 nog van profiteren. Het indienen van bezwaar kan eenvoudig door te verwijzen naar de uitspraak van de rechtbank en door aanhouding van behandeling van het bezwaar te vragen totdat de Centrale Raad van Beroep uitspraak zal hebben gedaan op het hoger beroep.

De uitkomst van het hoger beroep laat zich moeilijk voorspellen. Het feit dat de rechtbank het beroep in de proefprocedure gegrond heeft verklaard, geeft echter aan dat er een reële kans van slagen is. Wel is het waarschijnlijk dat een eventuele gegrondverklaring van het beroep zal plaatsvinden op andere gronden dan die waarop de rechtbank dat had gebaseerd. Waarschijnlijk zullen ook niet alle kleine werkgevers kunnen profiteren van een positieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, maar vooral die werkgevers die tot een sector behoren waarin de sectorpremie is vastgesteld met meetelling van een relatief hoog aantal WAO-uitkeringen van werknemers waarvan de werkgever inmiddels niet meer bestaat (met name als gevolg van faillissement). Van de sector detailhandel en ambachten is bekend dat er in die sector bij het bepalen van de hoogte van de sectorpremie veel van zulke WAO-uitkeringen zijn meegeteld (in 2005 zelfs meer dan de helft van het totale aantal). Kleine werkgevers in die sector zouden er daarom goed aan doen om bezwaar te maken.