Kennelijk onredelijk ontslag 78-jarige werknemer

Kennelijk onredelijk ontslag 78-jarige werknemer
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 133
Vindplaats: Kantonrechter Arnhem 22 november 2006, www.rechtspraak.nl, ljn: ZA2882
Uitspraak

Bij een chalet- annex bungalowpark is een 78-jarige werknemer in dienst. Over de aard van de werkzaamheden bestaat tussen partijen geschil. Het gaat in elk geval om eenvoudig tuinonderhoud, maar betwist is of de werknemer ook nog andere werkzaamheden verrichtte zoals het aanleggen van leidingen, assistentie bij de schoonmaak van tennisbaan en speelruimte en assistentie bij storingen. Ook betwist is of de werknemer meer werkte dan de 25 uur per week die in de arbeidsovereenkomst staat. Aan de werknemer is gratis een chalet ter beschikking gesteld waar hij het grootste deel van het jaar samen met zijn vrouw verblijft.

Op 12 mei 2005 is de werknemer op staande voet ontslagen omdat hij een man die zich kwam voorstellen en die een deel van het groenonderhoud zou gaan doen, geen hand zou hebben willen geven en hem een "laaielichter" zou hebben genoemd en omdat hij zijn leidinggevende, die hem daarop aansprak, een "elleboogwerker" zou hebben genoemd waarna hij het pand scheldend zou hebben verlaten. Er zouden in de voorafgaande vier weken bovendien meer van dit soort sc


Commentaar

De regering wil het doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stimuleren (in het regeerakkoord is zelfs bepaald dat daartoe arbeidsrechtelijke en fiscale belemmeringen zullen worden weggenomen), maar het is wel te hopen dat partijen daarover dan duidelijkere afspraken zullen maken dan de werkgever en werknemer in dit geval hadden gedaan. Zo ongeveer alle onderdelen van de arbeidsverhouding (de aard van de werkzaamheden, de feitelijke omvang van de werkzaamheden, het loon in natura en het uurloon) waren in dit geval betwist en de arbeidsovereenkomst bood kennelijk op geen van die onderdelen een uitkomst. Opvallend is dat de kantonrechter in de 78-jarige leeftijd van de werknemer geen beletsel voor het toekennen van een ontslagvergoeding ziet. Eén van de grootste problemen voor de werkgever bij het sluiten of voortzetten van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, is dat niet duidelijk is of, wanneer en onder welke voorwaarden (ontslagvergoeding?) de arbeidsovereenkomst uiteindelijk kan eindigen, terwijl er toch een moment komt waarop de werknemer het werk niet meer aan zal kunnen en die beëindiging dan mogelijk moet zijn. Het zou goed zijn als de regering hierover duidelijkheid zou verschaffen bij het aangekondigde "wegnemen van arbeidsrechtelijke belemmeringen".