Ongeoorloofd verzuim niet verrekenen met vakantiedagen

Ongeoorloofd verzuim niet verrekenen met vakantiedagen
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 156
Vindplaats: Kantonrechter Enschede 30 september 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BF3705
Uitspraak

Bij een transportbedrijf is sinds februari 2006 een internationaal chauffeur in dienst. Het transport­bedrijf had met de chauffeur een conflict over overuren en rusturen, als gevolg waarvan de werknemer op 18 juni 2007 arbeidsongeschikt geworden is. Op 25 juli 2007 ontvangt de chauffeur een brief van een ander transportbedrijf dat mededeelt dat deze de transportactiviteiten van de werkgever en daarmee de bestaande arbeidsovereenkomst met de werknemer met ingang van 30 juli 2007 overneemt. Dit transportbedrijf deelt mede de verlofdagen over te nemen en dat de chauffeur eerst drie weken vakantie kan opnemen. De chauffeur verklaart bereid te zijn om bij het transportbedrijf in dienst te treden, op voorwaarde dat eerst een bedrag aan overwerkvergoeding wordt betaald. De werkgever betaalt dan een bedrag ter zake van overwerkvergoeding, maar de chauffeur treedt niet bij het andere transportbedrijf in dienst. Bij brief van 30 augustus 2007 zegt de chauffeur de arbeidsovereenkomst met de werkgever op met ingang van 28 september 2007 en stelt dat hij nog recht heeft op 32 vakantiedagen, waarvan hij er 20 opneemt tot het einde van de arbeidsovereenkomst en 12 uitbetaald wil zien. Over die uitbetaling van vakantiedagen (en overige afwikkeling van de arbeidsovereenkomst) ontstaat een geschil tussen partijen. De werkgever is namelijk van mening dat de werknemer al vanaf 1 augustus 2007 vakantiedagen aan het opnemen is, zodat de vakantiedagen op 14 september 2007 op zijn.

De kantonrechter gaat er van uit dat de chauffeur vanaf 30 augustus 2007 weer arbeidsgeschikt is. Op grond van dit laatste oordeelt de kantonrechter dat over de periode van 1 augustus 2007 tot 30 augustus 2007 geen sprake is van het opnemen van vakantiedagen. Tegen het opnemen van de vakantie­dagen vanaf 30 augustus 2007 tot het einde van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever niet terstond geprotesteerd en daarom is de vakantie van de chauffeur toen ingegaan.

De werkgever stelt dat de chauffeur al op 1 augustus 2007 arbeidsgeschikt was. In dat geval is volgens de kantonrechter sprake van ongeoorloofd verzuim. Dat zou leiden tot het verlies van het recht op loon, hetgeen alleen met instemming van de werknemer kan leiden tot omzetten in vakantiedagen. Op grond daarvan is de kantonrechter van mening dat de chauffeur nog recht heeft op de 12 vakantiedagen.


Commentaar

Werknemers die ongeoorloofd afwezig zijn hebben geen recht op loon. In de praktijk betalen werkgevers het loon vaak uit en schrijven zij een vakantiedag af. Dat is praktisch omdat dat buiten de loonadministratie om kan gebeuren, terwijl het korten van een dag loon wel via de loonadministratie moet plaatsvinden. Soms is het loon zelfs al betaald. Maar tegen het afschrijven van vakantiedagen kan de werknemer zich verzetten omdat daarvoor zijn instemming vereist is. Korten op het loon is daarom toch de aangewezen weg.