Is 5 mei een vrije dag?

Is 5 mei een vrije dag?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2010 / 179

Uitspraak

Binnenkort is het weer 5 mei, Bevrijdingsdag. Dat is een nationale feestdag. Maar is het ook een dag waarop werknemers recht hebben om vrij te zijn (met doorbetaling van het loon)? En is dat dit jaar wellicht nog anders omdat het 2010 is en daarom sprake zou zijn van "een vrije dag eens in de vijf jaar"?Veel werkgevers krijgen vragen als deze wellicht op dit moment voorgelegd, omdat 5 mei er aan zit te komen. Het antwoord op deze vragen is eigenlijk verrassend eenvoudig. Er is geen sprake van een vrije dag als dat niet in de CAO of in de arbeidsovereenkomst is geregeld. De wet wijst 5 mei namelijk niet als vrije dag aan. Sterker nog: de wet zwijgt in zijn geheel als het over de regeling van feestdagen gaat. Het is algemeen gebruikelijk dat Nieuwjaarsdag, Koninginnedag (30 april), Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag feestdagen zijn waarop de werknemer vrij is met behoud van loon, en als in de CAO of arbeidsovereenkomst niet anders is geregeld, dan zal de werknemer op deze dagen op grond van het gebruik aanspraak kunnen maken op een vrije dag met behoud van loon.Dat geldt echter niet voor Bevrijdingsdag, 5 mei. Sommige CAO's bepalen dat 5 mei een vrije dag is. Andere CAO's bepalen dat 5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag is. Maar bij gebreke van een zodanige bepaling in de CAO of in de arbeidsovereenkomst is geen sprake van een vrije dag.


Commentaar

P.S.: Ons kantoor is op 5 mei 2010 gewoon geopend!