Gevolgen voor werkgevers van verhoging van WAO-uitkering volledig arbeidsongeschikte werknemers

Uitgavejaar: 2007
Uitgavenummer: 138
Vindplaats: Brieven van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 5 april 2007, nr. SV/WV/07/12796 en 22 mei 2007, nr. SV/WV/07/18719

Uitspraak

De regering heeft besloten om de WAO-uitkering van volledig arbeidsongeschikte werknemers vanaf 1 juli 2007 te verhogen van 70% van het dagloon (voor wat betreft de WAO-loondervingsuitkering) c.q. 70% van het vervolgdagloon (voor wat betreft de WAO-vervolguitkering) naar 75% daarvan. De regering doet dit ter uitvoering van een afspraak in het regeerakkoord. Onder de vorige regering was al besloten dat de IVA-uitkering van werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn onder de WIA per 1 januari 2007 verhoogd zou worden van 70% naar 75%. Het wetsvoorstel van de regering is voor spoedadvies verzonden aan de Raad van State en zal zo snel mogelijk bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het UWV is verzocht om alvast overeenkomstig het wetsvoorstel te handelen en de verhoging vanaf juli 2007 te verstrekken. WAO-eigenrisicodragers zullen bij de verzekering van het risico zijn uitgegaan van betaling van 70% en kunnen de 5% extra uitkering declareren bij het UWV.


Commentaar

Omdat het wetsvoorstel nog niet bij de Tweede Kamer is ingediend, moet enige terughoudendheid in acht worden genomen bij het verbinden van conclusies aan het standpunt van de regering. Maar wat opvalt is dat in de informatie (persberichten en brieven aan de Tweede Kamer) van de regering wel wordt ingegaan op de gevolgen voor eigenrisicodragers maar niet op de gevolgen voor werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn. Weliswaar wordt de premiedifferentiatie in de WAO met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft, maar een hogere WAO-uitkering leidt voor de werkgever die geen eigenrisicodrager is in de zin van de WGA tot een hogere gedifferentieerde WGA-premie, als de WAO-uitkering in de jaren 2000-2005 is ingegaan. Bij gebreke van voldoende jaren in het verleden met WGA-uitkeringen wordt de gedifferentieerde WGA-premie namelijk geheel (2007) of gedeeltelijk (2008 tot en met 2011) bepaald door de in de jaren 2005 tot en met 2009 uitbetaalde, korter dan vijf jaar lopende WAO-uitkeringen. Uit de nog niet gepubliceerde tekst van het wetsvoorstel moet blijken of bij de vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie de 5% extra uitkering wel of niet buiten beschouwing wordt gelaten.Een reactie plaatsen


Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Neem de code over: *


Reacties


Er zijn nog geen reacties.