Jubileumviering met stripper leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Download PDF-bestand: Arbeidsrecht Actueel nr. 299
Uitgavejaar: 2018
Uitgavenummer: 299
Vindplaats: Kantonrechter Den Haag 20 maart 2018, 6613889 RP VERZ 18-50081, AR Updates 2018-0487

Uitspraak

De viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum met een uit de hand gelopen striptease-act en een speech waarin de werknemer zich negatief uitlaat over de werkgever gevolgd door het niet geven van openheid van zaken hierover achteraf, leidden tot het ontslag van de werknemer.

Bij een coöperatie die werkzaam is op het gebied van de sierteelt van bloemen was eind 2015 een werknemer twaalfeneenhalf jaar in dienst. Voor de viering van dat jubileum had de werknemer van de werkgever een budget gekregen. Met zijn leidinggevende had hij besproken dat hij dat zou besteden aan het eten van een broodje kroket en/of een kop soep in de bedrijfskantine. Daarvoor zou de werknemer een aantal collega’s uitnodigen. Op 8 december 2017 heeft de werknemer het jubileum in de bedrijfskantine gevierd in aanwezigheid van ongeveer 30 collega’s. De werknemer heeft toen met behulp van een door hem meegebrachte muziekinstallatie en microfoon een toespraak gehouden, waarna hij de kantine kort heeft verlaten om terug te komen met een vrouw die vervolgens een striptease-act heeft uitgevoerd. Collega’s werd daarbij onder meer gevraagd om de billen van de vrouw in te smeren met olie, om slagroom van haar lichaam te likken en/of om haar te slaan met een zweepje. Op 11 december 2017 heeft de werkgever de werknemer geschorst om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen met de stripper. Na het onderzoek heeft de werkgever de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar gedrag.
Hoewel de werknemer dit ontkent, komt de kantonrechter op basis van verklaringen van collega’s tot de conclusie dat de werknemer zich in zijn toespraak negatief heeft uitgelaten over de werkgever. Waar de werknemer had gesteld dat de striptease-act was geregeld door een medewerker van een klant, blijkt uit schriftelijke verklaringen van collega’s en van een medewerker van de klant, dat de werknemer zelf de striptease-act heeft geregeld en dat de werknemer anderen heeft gevraagd om op vragen van de werkgever te antwoorden dat de striptease-act een cadeau van de medewerker van de klant zou zijn geweest. De kantonrechter oordeelt dat er onvoldoende aanleiding is om aan te nemen dat de werknemer zich voorafgaand aan de jubileumviering bewust is geweest van het ongepaste van zijn handelen. De werknemer is wel te verwijten dat hij de gevolgen van zijn toespraak en van het inhuren van een seksuele getinte act op de werkvloer onvoldoende heeft doordacht. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer daardoor zijn collega’s overvallen met een situatie waarvan zij niet allen (!) deel uit hadden willen maken. Dat de werknemer achteraf daar niet de verantwoordelijkheid voor heeft genomen maar geprobeerd heeft zichzelf te ontzien door anderen te vragen om in strijd met de waarheid te verklaren, valt de werknemer volgens de kantonrechter aan te rekenen. De kantonrechter ontbindt weliswaar de arbeidsovereenkomst, maar wegens een verstoorde arbeidsverhouding en niet op grond van verwijtbaar gedrag. Omdat ook geen sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag moet de werkgever wel de transitievergoeding aan de werknemer betalen.


Commentaar

Ook als de arbeidsovereenkomst zou zijn ontbonden wegens verwijtbaar gedrag, zou dat nog niet betekend hebben dat de werkgever niet de transitievergoeding hoefde te betalen. Immers: ontbinding van de arbeidsovereenkomst vindt plaats als het gedrag zodanig verwijtbaar is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De verplichting om aan de werknemer de transitievergoeding te betalen vervalt pas als sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag.Een reactie plaatsen


Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Neem de code over: *


Reacties


Er zijn nog geen reacties.