Terugvordering teveel betaald salaris in strijd met goed werkgeverschap?

Uitgavejaar: 2012
Uitgavenummer: 214
Vindplaats: Gerechtshof Leeuwarden 7 augustus 2012, www.rechtspraak.nl, LJN: BX3724

Uitspraak

Een werknemer moest een bedrag van € 500 terugbetalen, dat de werkgever te veel als salaris betaald had. De terugvordering daarvan door de werkgever was niet in strijd met goed werkgeverschap.Wat was er aan de hand?

De werknemer waar het om ging had van 1 juli 2006 tot 1 mei 2010 als “top stylist” gewerkt. Eind april 2010 betaalt de werkgever een bedrag van € 2.000 met vermelding “salaris”. Vervolgens betaalt de werkgever (pas) op 18 oktober 2010 nog een bedrag van € 1.471,60. Dat bedrag is gebaseerd op een berekening van de accountant van de werkgever van 6 oktober 2010, waarin de eindafrekening is berekend op een bedrag van € 2.971,60 en waarbij € 1.500,00 in aftrek wordt gebracht als reeds door de werkgever betaald. Omdat de werkgever echter al € 2.000 betaald heeft, is dat € 500,00 te veel. De werkgever ontdekt de fout snel en nog dezelfde dag stuurt de gemachtigde van de werkgever een E-mailbericht, waarin de werknemer er op wordt gewezen dat en waarom € 500 te veel betaald is. Tussen de werkgever en de werknemer komt het tot een procedure, waarbij de werkgever als tegenvordering inbrengt dat de werknemer de te veel betaalde € 500 moet terugbetalen. De kantonrechter wijst die tegenvordering toe. De werknemer is het daarmee echter niet eens en gaat in hoger beroep bij het gerechtshof. Hij stelt dat de terugvordering door de werkgever in strijd is met de eisen van goed werkgeverschap. Volgens de werknemer kon hij niet vermoeden dat te veel betaald zou zijn en was de berekening van het betaalde bedrag ook niet bij hem bekend. Ook zou hem niet duidelijk zijn geweest dat de accountant een fout gemaakt had.Hoe kwam het gerechtshof tot zijn beslissing?

Het gerechtshof bekrachtigt echter het vonnis van de kantonrechter. Het hof wijst er daarbij allereerst op dat vaststaat dat de werkgever een bedrag van € 500 te veel heeft betaald. Het gerechtshof is van mening dat aan de werknemer duidelijk is geweest dat te veel was betaald, gelet op de E-mail die hij nog dezelfde dag van de gemachtigde van de werkgever heeft ontvangen. Terugvordering van het te veel betaalde bedrag is daardoor niet in strijd met goed werkgeverschap. Dat de fout van de accountant aan de werkgever is toe te rekenen, maakt dat niet anders.


Commentaar

In de jurisprudentie van kantonrechters wordt terugvordering van te veel betaald loon nogal eens in strijd met goed werkgeverschap geacht. Het gaat dan om gevallen waarin aan de werknemer niet duidelijk hoefde te zijn dat te veel was betaald, bijvoorbeeld omdat er een fout is gemaakt in de berekening van de in te houden loonbelasting of premies werknemersverzekeringen. Indien die fout niet leidt tot heel grote verschillen in het netto loon, kan het zijn dat de werknemer inderdaad niet duidelijk was geworden dat hij te veel netto loon ontving. Het verschil is dan weliswaar onverschuldigd door de werkgever betaald, maar de werknemer zou in financiële problemen kunnen komen als hij plotseling geconfronteerd zou worden met een terugvordering, die nog wel eens in de papieren zou kunnen lopen als de fout in de loonberekening over een langere periode is gemaakt. In die gevallen wordt terugvordering van het onverschuldigd betaalde deel van het loon doorgaans in strijd met goed werkgeverschap geacht.Een reactie plaatsen


Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Neem de code over: *


Reacties


Goedendag, Onlangs heb ik van mijn oude werkgever een brief ontvangen met de mededeling dat er te veel salaris aan mij is uitbetaald. Op 2 weken na, ben ik een jaar uit dienst! Ook wordt er in de brief medegedeeld dat mijn ontslag te laat is verwerkt in het salarissysteem. En als klap op de vuurpijl moet ik duizenden euro\\\'s voor de kerst even overmaken. Blijkbaar kunnen zij een jaar er over doen om erachter te komen dat zij het niet goed hebben gedaan, terwijl ik het eventjes in een paar weken moet ophoesten. Ik heb mijn loonstroken nagekeken, maar ik kan niets vinden waaruit blijkt dat er ooit te veel is uitbetaald. Ik heb altijd te goeder trouw aangenomen dat de afwikkelingen correct waren afgerond. Wat moet ik nu doen? Kan ik bezwaar tegen gaan maken? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord(en).
Door Willem op zondag 14 december 2014