Verhaal op werknemer van naheffing loonbelasting

Uitgavejaar: 2008
Uitgavenummer: 145
Vindplaats: Hoge Raad 11 januari 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BB5924

Uitspraak

ij een werkgever wordt loonbelasting nageheven wegens verkeerde toepassing van de spaarloonregeling: het tegoed van werknemer is zonder inhouding van loonbelasting uitbetaald wegens de aankoop van een recreatiebungalow, terwijl de uitbetaling alleen zonder inhouding van loonbelasting kan plaatsvinden als sprake is van de verwerving van een eigen woning die dient als hoofdverblijf en die voor eigen bewoning wordt gebruikt.<BR>

De werkgever bericht de werknemer dat zij zal overgaan tot verrekening van de nageheven loonbelasting met het loon. Als de werknemer zich daartegen verzet, ontstaat een procedure waarin het hof in hoger beroep de verrekening met het loon toestaat.<BR>

In cassatie vernietigt de Hoge Raad dat arrest van het hof echter omdat naheffing heeft plaatsgevonden tegen het gebruteerde tabeltarief. In dat geval wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de inhoudingsplichtige de loonbelasting voor eigen rekening wenst te nemen. Als de werkgever zou hebben aangegeven dat verhaal van de loonbelasting juridisch en feitelijk mogelijk was, zou nageheven zijn naar het zogenaamde enkelvoudige tarief. Door na te laten te verzoeken om toepassing van het enkelvoudige tarief komt de nageheven loonbelasting volgens de Hoge Raad voor rekening van de werkgever.


Commentaar

Naheffing van loonbelasting vindt plaats bij wijze van eindheffing, te betalen door de werkgever. In beginsel wordt er daarbij van uitgegaan dat de werkgever de nageheven loonbelasting niet op de werknemer verhaalt. Dat betekent dat de werknemer een nieuw voordeel geniet ter grootte van de loonbelasting die normaliter ingehouden zou zijn en die hij nu definitief niet hoeft te betalen. In dat geval wordt de eindheffing opgelegd naar het zogenaamde gebruteerde tabeltarief. Geeft de werkgever te kennen de nageheven loonbelasting nog wel te willen verhalen op de werknemer, dan geniet de werknemer het voordeel van de niet ingehouden loonbelasting niet en wordt het zogenaamde enkelvoudige tarief toegepast. De Hoge Raad heeft nu besloten dat het afzien van toepassing van het enkelvoudige tarief in de verhouding tot de belastingdienst ook betekent dat in de verhouding tot de werknemer geen verhaal van loonbelasting meer kan plaatsvinden. Werkgevers die nog overwegen om nageheven loonbelasting op de werknemer te verhalen doen er goed aan om daar bij een controle melding van te maken, zodat het enkelvoudige tarief wordt toegepast. Laat de werkgever dat na, dan is verhaal op de werknemer ook niet meer mogelijk.Een reactie plaatsen


Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Neem de code over: *


Reacties


Er zijn nog geen reacties.