Overzicht wetgevende maatregelen

Jaar en kwartaal
2011, 3e kwartaal
Nummer
9

Bronnen:
 • Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) (wetsvoorstel 32464, nog niet gepubliceerd in het Staatsblad)
 • Voorstel van wet van het lid Van Gent (Groen Links) tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Babyverlof), wetsvoorstel nr. 32659 
 • Voorstel van wet Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat van 65 naar 66 jaar (Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar) (wetsvoorstel 32767)
 • Voorstel van wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (wetsvoorstel 32855)De stand van zaken van de volgende wetsvoorstellen is als volgt:
 • Anticumulatie Ziektewetuitkering en WW-uitkering:
  - indien een werkloze werknemer ziek wordt, wordt de hele duur van de Ziektewetuitkering in mindering gebracht op de resterende duur van de WW-uitkering
  - invoering loonsanctie en verhaalssanctie voor vangnetters
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2010.

Op 7 april 2011 aangenomen door Tweede Kamer nadat bij nota van wijziging de hierboven als eerstgenoemde maatregel (wegens bezwaren van de PVV tegen aantasting het recht op WW-uitkering) uit het wetsvoorstel was gehaald. Op 31 mei 2011 aangenomen door Eerste Kamer. Beoogde invoeringsdatum nog onbekend.
 • Voorstel van wet van het lid Van Gent (Groen Links) tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Babyverlof), wetsvoorstel nr. 32659
  - uitbreiding van kraamverlof van twee dagen naar twee weken
In behandeling bij de Tweede Kamer.

Voorstel van wet Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat van 65 naar 66 jaar (Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar) (32767)
- verhoging van pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 66 jaar

In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2011.
 • Voorstel van wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)
  - wijzigingen van diverse verlofvormen
In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2011.