Actualiteiten NOW

Jaar en kwartaal
2021, 1e kwartaal
Nummer
1
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele dilemma’s betreffende de uitvoering van de NOW met de Tweede Kamer gedeeld. 

Allereerst gaat het om het feit dat uit de eerste aanvragen tot vaststelling van de subsidie op grond van de NOW blijkt dat 60% van de aanvragen leidt tot een verplichting om het verstrekte voorschot geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Dat is een (mogelijk) gevolg van:
  • het feit dat de uiteindelijke omzetdaling lager was dan de aanvankelijk verwachte omzetdaling;
  • het feit dat de loonsom van maart-april-mei 2020 uiteindelijk lager was dan drie maal de loonsom van januari 2020;
  •  het feit dat een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden is ingediend en niet tijdig is ingetrokken.
Verder vraagt de Minister opnieuw begrip voor het feit dat de NOW als regeling geen mogelijkheden voor maatwerk kan bieden, aangezien dit de uitvoerbaarheid van de regeling door het UWV in gevaar zou brengen. Tegelijkertijd stelt de Minister daarbij (voor de derde maal) dat het UWV bij de uitvoering van de regeling wel ruimte heeft om maatwerk te bieden.

Ook zijn eerst de vierde en later ook de vijfde tranche van de NOW aangepast om meer steun te kunnen bieden aan werkgevers die getroffen worden door de coronacrisis. De aanvankelijk voorziene stapsgewijze afbouw van de NOW is daarmee grotendeels ongedaan gemaakt.

Tenslotte zijn de termijnen waarbinnen de aanvraag tot vaststelling van de subsidie van de NOW moet worden ingediend in de tijd naar achteren geschoven en verlengd.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.