Beperking no-riskpolis: toerekening WGA-uitkering aan werkgever als Ziektewetuitkering niet tot uitbetaling is gekomen

Jaar en kwartaal
2021, 3e kwartaal
Nummer
8
In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 wordt voorgesteld om de toepassing van de zogenaamde "no-riskpolis” te beperken. De no-riskpolis houdt in dat bepaalde groepen werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden recht hebben op een Ziektewetuitkering als zij ziek uitvallen, zodat de werkgever die Ziektewetuitkering kan verrekenen met het tijdens ziekte doorbetaalde loon. Als de werknemer na het einde van die Ziektewetuitkering recht krijgt op een WGA-uitkering, is die ook niet voor rekening van de werkgever. 

Vaak wordt pas achteraf vastgesteld dat op een werknemer de no-riskpolis van toepassing was. Dan kan nog met maximaal een jaar terugwerkende kracht een Ziektewetuitkering worden aangevraagd. Ook als die termijn van een jaar is verstreken kan in elk geval nog wel de toerekening van de WGA-uitkering aan de werkgever ongedaan worden gemaakt. Het wetsvoorstel beoogt daaraan een einde te maken door te bepalen dat de toerekening van de WGA-uitkering aan de werkgever alleen ongedaan wordt gemaakt als de Ziektewetuitkering geheel of gedeeltelijk is uitbetaald. 

Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2022 in werking treden. Verzoeken om de toerekening van de WGA-uitkering aan de werkgever ongedaan te maken worden nog gehonoreerd, ook als de Ziektewetuitkering niet tot betaling is gekomen, als de aanvraag vóór 1 januari 2022 wordt ingediend.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.