Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschikte werknemer

Jaar en kwartaal
2021, 3e kwartaal
Nummer
3
De eerste jurisprudentie is verschenen over de compensatie door het UWV van de transitievergoeding die werkgevers betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. 

Volgens de rechtbank Rotterdam heeft een werkgever die de arbeidsovereenkomst vóór het einde van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte (twee jaar) beëindigde, omdat het UWV aan de werknemer een vervroegde IVA-uitkering had toegekend, geen recht op compensatie van de transitievergoeding. 

In een geval waarin een dienstverband dat vóór 1 juli 2015 (de datum waarop de Wet werk en zekerheid, waarin de verplichting tot betaling van de transitievergoeding was geregeld,  in werking trad) slapend was geworden maar na 1 juli 2015 was beëindigd, had de werkgever volgens de rechtbank Rotterdam recht op compensatie van de transitievergoeding.

Over de vraag of een werkgever recht heeft op compensatie van de transitievergoeding indien de periode van twee jaar van het opzegverbod tijdens ziekte geëindigd is vóór 1 juli 2015, maar de arbeidsovereenkomst pas na 1 juli 2015 kon worden beëindigd omdat aan de werkgever een loonsanctie was opgelegd, oordelen de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Midden-Nederland verschillend. Volgens de rechtbank Rotterdam heeft de werkgever wel recht op compensatie en volgens de rechtbank Midden-Nederland niet.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.