Compensatie van transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die al vóór 1 juli 2015 langdurig arbeidsongeschikt was

Jaar en kwartaal
2022, 2e kwartaal
Nummer
1
Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt dat een werkgever die na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst beëindigt van een werknemer waarvan de periode van het opzegverbod tijdens ziekte van twee jaar vóór 1 juli 2015 is verstreken, toch recht heeft op compensatie van de transitievergoeding. 

Het UWV stelde zich op het standpunt dat de werkgever in een dergelijk geval wel recht had op compensatie maar dat het bedrag van de compensatie nul zou dienen te zijn omdat de hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van het recht op transitievergoeding op het moment waarop de duur van het opzegverbod tijdens ziekte van twee jaar zou zijn verstreken. Aangezien vóór 1 juli 2015 nog geen recht op transitievergoeding bestond zou de hoogte van de transitievergoeding nul dienen te zijn.

Volgens de Centrale Raad van Beroep is de beperking van het bedrag van de compensatie tot het bedrag van de transitievergoeding dat verschuldigd is op het moment van het verstrijken van het opzegverbod tijdens ziekte van twee jaar echter slechts een manier om de hoogte van de compensatie te maximeren en niet een extra voorwaarde aan het recht op compensatie.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.