Diverse ontwikkelingen WIA

Jaar en kwartaal
2021, 3e kwartaal
Nummer
6
In een brief aan de Tweede Kamer deelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede dat:
  • de maatregel uit het regeerakkoord die er voor moet zorgen dat werknemers bij werkhervatting de eerste vijf jaar niet herbeoordeeld zouden worden, niet doorgaat vanwege uitvoeringsproblemen;`
  • de eerder gesignaleerde lagere doorstroom vanuit de WGA naar IVA van vangnetters en werknemers met een WW-uitkering in de toekomst deels zal verdwijnen doordat gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers sinds 2017 jaarlijks tenminste één maal contact met het UWV hebben, welk contact kan leiden tot de aanvraag van een herbeoordeling;
  • vanaf 2022 niet langer de WGA-instroom van grote werkgevers wordt gepubliceerd, omdat privacyregels niet toestaan dat het UWV de gegevens van de in de WGA ingestroomde werknemers ter controle aan de werkgever verschaft;
  • het feit dat werknemers die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen vaker volledig arbeidsongeschikt zijn omdat functies waarvoor beheersing van de Nederlandse taal vereist is niet kunnen worden gebruikt voor de schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid, zal worden bestreden doordat het mogelijk wordt gemaakt om in het kader van de re-integratie taaltrainingen aan te bieden (andere maatregelen bleken niet uitvoerbaar).

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.