Eerste uitspraak van Centrale Raad van Beroep over verhaal van voorschot op WGA-eigenrisicodrager

Jaar en kwartaal
2023, 2e kwartaal
Nummer
4
De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over het verhaal van voorschotten op WIA-uitkeringen op werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. 

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat er geen wettelijke grondslag is voor verhaal van voorschot op eigenrisicodragers, ook niet op basis van de wetsgeschiedenis. Volgens de Raad ontstaat pas met de vaststelling van het recht op uitkering voor de werknemer aanspraak op betaling van de uitkering, waarvoor de eigenrisicodrager het risico draagt.  

Hoewel de uitspraak besluiten tot toerekening van de voorschotten aan de werkgever betreft die zijn genomen voordat op 1 januari 2022 in de wet werd bepaald dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn ook het risico van betaling van de voorschotten dragen, lijkt met deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ook het lot te zijn bezegeld van toerekeningsbesluiten die na 1 januari 2022 zijn genomen. De wetswijziging was namelijk gebaseerd op het standpunt dat uit de wet al voortvloeit dat de eigenrisicodrager ook het risico van betaling van de voorschotten draagt. De wetswijziging zou dat slechts verduidelijken. Nu de Centrale Raad van Beroep het standpunt heeft verworpen dat de eigenrisicodrager ook het risico van betaling van de voorschotten draagt, zullen ook besluiten van na 1 januari 2022 waarbij voorschotten op de eigenrisicodrager worden verhaald, in strijd zijn met de wet.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.