Gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2018 (Ziektewet en WGA)

Jaar en kwartaal
2017, 3e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018, besluit van het UWV van 22 augustus 2017, Staatscourant 1 september 2017, nummer 49381
  • Nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018
  • Persbericht UWV 1 september 2017 "Lichte stijging premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW”