Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022

Jaar en kwartaal
2021, 3e kwartaal
Nummer
11

Het UWV heeft de parameters vastgesteld aan de hand waarvan de belastingdienst de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas berekent die werkgevers in 2022 aan de belastingdienst moeten betalen. De premies zijn licht gestegen. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers is in 2022 niet langer niet langer 10x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, maar 25x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Dat laatste komt uit op een bedrag van € 882.500 (premieplichtig loon over 2020). Het UWV concludeert dat de premies licht stijgen. De stijgingen van de minimumpremie en de maximumpremie zijn echter fors te noemen, evenals de stijging van de gemiddelde premie. Afgaande op een rekenvoorbeeld verandert er voor grote werkgevers in grote lijnen echter niet veel aan de verhouding tussen enerzijds het uitkeringsbedrag dat de premie beïnvloedt en anderzijds het bedrag aan premie dat het gevolg is van die uitkering.


Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.