Geen korting van stamrechtuitkeringen op IOAW-uitkering

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
11

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 december 2007, nummer 07/031 
 Na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2005 bestond onduidelijkheid over de gevallen waarin een stamrechtuitkering (waarbij een ontslagvergoeding is aangewend als koopsom voor een lijfrente) moest worden gekort op de IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).

 De regering heeft de Raad van State advies gevraagd over een Besluit waardoor buiten twijfel wordt gesteld dat periodieke uitkeringen uit een stamrecht niet mogen worden gekort op een IOAW-uitkering en ook niet op een uitkering op grond van de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene ouderdomswet.

Gemeenten die wel tot korting op de IOAW-uitkering zijn overgegaan dienen de uitkering terug te betalen. Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank zijn niet tot verrekening overgegaan.