Jurisprudentie schijnzelfstandigheid

Jaar en kwartaal
2021, 4e kwartaal
Nummer
6
Door de Wet arbeidsmarkt in balans is het verschil tussen vaste contracten en flexibele contracten verkleind. Ondernemers die de flexibele contracten te duur vinden en nog steeds geen vaste contracten willen sluiten, hebben op dit moment nog de mogelijkheid om op basis van een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van aanneming van werk te werken met "zelfstandigen”. De regering is tot nu toe niet in staat gebleken om nieuwe wettelijke maatregelen te treffen ter bestrijding van schijnzelfstandigheid. De belastingdienst handhaaft nog steeds slechts uitsluitend in gevallen van evidente kwaadwilligheid en bij het niet opvolgen van instructies. En de arbeidskrachten zelf maken in de praktijk nauwelijks gebruik van de mogelijkheid die zij hebben om eventuele rechten die gebaseerd zijn op het bestaan van een arbeidsovereenkomst te effectueren.

Inmiddels slaagt het FNV er echter steeds vaker in om de rechter op grond van het bestaande arbeidsrecht uitspraken te laten doen waardoor grote groepen arbeidskrachten onder de werking van het arbeidsrecht worden gebracht. Eerder behaalde het FNV successen in procedures over de maaltijdbezorgers van Deliveroo en de postpakketsorteerders van PostNL. Inmiddels heeft het FNV nieuwe succes gehaald in procedures over de taxichauffeurs van Uber en de schoonmakers van Helpling. 

Ondernemers die gebruik maken van de diensten van arbeidskrachten op basis van een andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst, lopen echter nog een risico dat tot heden toe te weinig belicht wordt. Indien namelijk later alsnog wordt vastgesteld dat de betreffende arbeidskrachten werknemers zijn en als zij op grond daarvan recht hebben op pensioen, dreigt voor de ondernemer dat hij met terugwerkende kracht pensioenpremies moet betalen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.