Loonsanctie wegens onjuist oordeel van bedrijfsarts over belastbaarheid van werknemer

Jaar en kwartaal
2023, 2e kwartaal
Nummer
8
Het wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de mogelijkheid van het UWV om aan werkgevers een loonsanctie op te leggen omdat bij de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer re-integratiekansen zijn gemist aangezien is uitgegaan van een verkeerde vaststelling van de belastbaarheid van de werknemer door de bedrijfsarts, is door de regering ingetrokken. De regering wil met de oplossing van dit probleem wachten op het advies van een onafhankelijke commissie over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. 

Tegelijkertijd is er in de rechtspraak van rechtbanken steeds meer steun voor een nuancering van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep waarbij de gevolgen van een onjuist advies van de bedrijfsarts zonder meer voor rekening van de werkgever komen. Rechtbanken zijn van mening dat aan werkgevers geen loonsanctie mag worden opgelegd als de werkgever in redelijkheid kon menen dat de adviezen van de bedrijfsarts juist waren.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.