Mogelijk wijziging kantonrechtersformule

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Het Financieele Dagblad 26 en 27 februari 2008 
 Een commissie van de Kring van Kantonrechters studeert op de mogelijkheid tot aanpassing van de Aanbeveling waarin de zogenaamde "kantonrechtersformule” is geregeld. De kantonrechters hebben in die Aanbeveling afgesproken de ontslagvergoedingen die zij toekennen in geval van verzoekschriften tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten toe te kennen op basis van deze formule.

Volgens deze richtlijn bedraagt de vergoeding: A*B*C, waarbij A staat voor het gewogen aantal dienstjaren (dienstjaren voor de 40-jarige leeftijd maal 1; dienstja­ren tussen de 40- en 50-jarige leeftijd maal 1,5; dienstjaren boven de 50-jarige leeftijd maal 2), B voor de beloning per maand (vaste salaris inclusief vaste emo­lumenten zoals vakantietoeslag en een dertiende maand, maar exclusief onkosten­vergoedingen, auto van de zaak, vergoeding premie ziektekostenverzekering enzo­voorts) en C voor de correctiefactor die de kantonrechter op de aldus verkregen uitkomst toepast, afhankelijk van de omstandigheden van elk individueel geval (waaronder met name de vraag of het ontslag aan de werkgever of aan de werk­nemer kan worden verweten). De correctiefactor zal bij een neutraal (dat wil zeggen: niet aan werkgever of werknemer verwijtbaar) ontslag als regel 1 bedragen. De correctiefactor kan ook 0 bedragen in welk geval de werknemer geen vergoeding ontvangt.

De volgende aanpassingen worden kennelijk overwogen:

  • niet extra wegen van dienstjaren van oudere werknemers die na het bereiken van de 50-jarige leeftijd zijn aangenomen (zogenaamde "Groen”-variant);
  • onderzoeken of het begrip loon afdoende is gedefinieerd (denk aan auto van de zaak);
  • onderzoeken wat onder de correctiefactor valt;
  • het meewegen in de hoogte van een ontslagvergoeding van de hoeveelheid opleidingen die een werknemer van zijn werkgever heeft gekregen;
  • een lagere ontslagvergoeding voor werknemers onder de 35 jaar;
  • een afzonderlijke regeling van de ontslagvergoeding voor werknemers ouder dan 65 jaar.

Een wijziging zou in elk geval niet te verwachten zijn vóór eind 2008. De Kring van Kantonrechters zou er in september over vergaderen.