NOW-6

Jaar en kwartaal
2022, 1e kwartaal
Nummer
11
Ten behoeve van de subsidiëring van loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2022 is een achtste tranche van de NOW tot stand gekomen (NOW-6). De subsidieregeling komt vergaand overeen met die van de NOW-5, maar er zijn ook verschillen:
  • De hoogte van de subsidie, die afhankelijk is van het percentage van de omzetdaling, wordt berekend met behulp van een maximale omzetdaling van 90% in plaats van 80%. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor de NOW-5.
  • De startersregeling voor de berekening van de referentieomzet is iets uitgebreid, waardoor ook ondernemers die op 1 oktober 2021 zijn gestart (nog net) in aanmerking kunnen komen voor loonkostensubsidie op grond van de NOW-6.
  • Ook indien sprake is van de overgang van een onderneming middels een aandelentransactie kunnen ondernemers desgewenst gebruik maken van de startersregeling voor berekening van de referentieomzet. Deze wijziging wordt met terugwerkende kracht ingevoerd voor alle NOW-regelingen vanaf de NOW-2. Voor de NOW-1 is de toezegging gedaan om bij de uitvoering van de regeling te bezien of de regeling ook alsnog in deze zin kan worden uitgevoerd om onevenredig nadelige gevolgen te voorkomen.
  • Het percentage van de forfaitaire opslag van de loonkosten is verlaagd van 40% naar 30%. De reden hiervan is dat de berekening van de loonsom (en dus de subsidie) hoger uitvalt door een wijziging van de polisadministratie per 1 januari 2022. De daling van de forfaitaire opslag moet daarvoor compenseren.
Vanaf het tweede kwartaal van 2022 zal geen recht op loonkostensubsidie op grond van de NOW meer bestaan.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.