rookverbod horeca (n.a.v. uitspraak inzake Holland Casino)

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
13

Bronnen:

  • kantonrechter Groningen 15 mei 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: BA5126 
 Een kort gedingvordering van een werknemer van Holland Casino tot het treffen van een algeheel rookverbod om hem een rookvrije werkplek te garanderen is door de kantonrechter te Groningen afgewezen. 

In het Besluit uitzondering rookvrije werkplek is (vooralsnog) voor de horeca een uitzondering gemaakt, zodat aan de rechter nog maar een beperkte mogelijkheid toekomt om te toetsen of de werkgever tekortschiet in zijn zorgplicht jegens de werknemer. De kantonrechter acht van belang dat de zorgplicht van de werkgever voor veilige arbeidsomstandigheden (artikel 7:658 B.W.) geen absolute waarborg biedt tegen gevaren op de werkplek, dat de werknemer bij indiensttreding wist dat er op zijn werkplek gerookt zou worden en dat aan de werknemer een andere passende functie is aangeboden.