SER-advies sociaal-economisch beleid 2021-2025

Jaar en kwartaal
2021, 3e kwartaal
Nummer
2
In een advies van de Sociaal-Economische Raad over het sociaal-economisch beleid in de volgende kabinetsperiode zijn ook aanbevelingen opgenomen voor verbetering van de werking van de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat structureel werk gebeurt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Flexibele arbeidsovereenkomsten blijven mogelijk, maar alleen voor "piek en ziek” en niet om op arbeidsvoorwaarden te concurreren. De SER wil daarom voor flexibele arbeidsovereenkomsten striktere voorwaarden gaan hanteren. Ook uitzendwerk blijft mogelijk maar wordt aan banden gelegd. Ook voor het werken met zelfstandigen worden voorstellen gedaan.

Het SER-advies is natuurlijk bedoeld om richting te geven aan het regeerakkoord. De vraag is of de coalitiepartijen, als zij een regeerakkoord sluiten, het advies integraal zullen overnemen. De praktijk leert dat er in de politieke onderhandelingen over het regeerakkoord ook altijd nog wat aanpassingen worden gedaan. Ook bij de uitwerking van het regeerakkoord in concrete wetsvoorstellen blijken vaak nog aanpassingen noodzakelijk, bijvoorbeeld in verband met de uitvoerbaarheid of om het wetsvoorstel in overeenstemming te brengen met Europees recht.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.