Stand van zaken wetsontwerp “Wet werken waar je wilt”

Jaar en kwartaal
2022, 3e kwartaal
Nummer
9
Een door Tweede Kamerleden van D’66 en Groen Links ingediend wetsvoorstel dat aan werknemers een recht op thuiswerken zou geven dat even sterk was als het recht van een werknemer om aanpassing van de arbeidsduur te vragen (de werkgever zou dat verzoek dan alleen mogen afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen) is inmiddels aangepast naar aanleiding van een SER-advies over het zogenaamde "hybride werken” (deels thuis en deels op kantoor werken).

De SER had als norm voor het aanvaarden van een verzoek van de werknemer om thuis te mogen werken de redelijkheid en billijkheid voorgesteld. Naar aanleiding van het SER-advies hebben de Tweede Kamerleden van D’66 en Groen Links een wetsvoorstel aangepast. Het wetsvoorstel is daarna door de Tweede Kamer aangenomen en bij de Eerste Kamer ingediend.


Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.