uitstel van wijziging inhoudingsplicht loonbelasting voor B.V.’s tot wie alleen dga’s in dienstbetrekking staan

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
1

Bronnen:

  • Tweede nota van wijziging "Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008), wetsvoorstel nummer 31206, nummer 15, artikel XVIII 
De wetswijziging als gevolg waarvan B.V.’s tot wie uitsluitend directeuren-grootaandeelhouders in dienstbetrekking staan, niet langer als inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de Loonbelasting wordt beschouwd, wordt uitgesteld tot 1 januari 2009.

De wetswijziging was oorspronkelijk opgenomen in de wet Belastingplan 2007 en behelsde de toevoeging van een nieuw lid 6 aan artikel 6 van de Wet op de Loonbelasting 1964. Het uitstel vindt plaats op verzoek van werkgeversorganisaties en de beconorganisaties en naar aanleiding van overleg met de Vaste Commissie voor Financiën. De beconorganisaties hebben daarbij bovendien aangedrongen op een integrale analyse van de fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke positie van de directeur-grootaandeelhouder.