Uitvoeringsregels Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Jaar en kwartaal
2015, 4e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

  • Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015, besluit van UWV van 3 november 2015, Staatscourant 2015, nummer 42142
  • Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015, besluit van UWV van 17 november 2015, Staatscourant 2015, nummer 42141
  • Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (http://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/uitvoeringsregels-ontslag-om-bedrijfseconomische-redenen.aspx)
  • Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (http://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-langdurige-arbeidsongeschiktheid.aspx)


Het UWV heeft uitvoeringsregels vastgesteld, voor de beoordeling van ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Met de publicatie van de uitvoeringsregels beoogt het UWV meer duidelijkheid te bieden over:
  • (de reden van) de verplichtstelling van aanlevering van gegevens bij een ontslagaanvraag;
  • de wijze van toepassing van de wettelijke bepalingen over ontslag;
  • de beoordeling van verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst.
De facto zijn de uitvoeringsregels de opvolger van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV die tot 1 juli 2015 hebben gegolden.

In de uitvoeringsregels zijn allereerst de tekst van de wet, de tekst van de Memorie van Toelichting, de tekst van de Ontslagregeling en de tekst van de toelichting op de Ontslagregeling opgenomen. Daarna volgt een uiteenzetting waaruit blijkt hoe het UWV de aldus geldende regels zal uitvoeren.