Uitwerking van maatregelen uit regeerakkoord tot verbetering van werking van arbeidsmarkt

Jaar en kwartaal
2023, 2e kwartaal
Nummer
3
De regering bereidt in wetsvoorstel voor waarin onder meer het volgende wordt geregeld:
  • Oproepcontracten (nulurencontracten en min/maxcontracten) wil de regering afschaffen, behalve voor scholieren en studenten.
  • In plaats daarvan wordt een "basiscontract” geïntroduceerd. Daarbij spreekt een werkgever met een werknemer een minimumaantal uren af per periode van drie maanden.
  • Uitzendcontracten worden teruggebracht van maximaal vijfeneenhalf jaar naar maximaal drie jaar.
  • Een keten van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is maar één maal mogelijk, ook als de werknemer vervolgens eerst meer dan zes maanden uit dienst is.
  • Er komt een nieuwe regeling voor deeltijd-WW voor het geval van buitengewone omstandigheden die niet tot het normale bedrijfsrisico behoren.
  • Er komt een verplichte publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, met de mogelijkheid van een "opt-out” bij private verzekering, als dat tenminste "uitvoerbaar, betaalbaar, uitlegbaar en tijdig” is. De verplichte verzekering zal een wachttijd kennen van één jaar en een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen. Maximaal kan 143% van het minimumloon worden verzekerd, aldus dat de uitkering van 70% maximaal 100% van het minimumloon zal zijn. De premie komt waarschijnlijk uit op 7,5% - 8% van het inkomen (tot de maximale premiegrondslag).
  • Kleine en middelgrote werkgevers kunnen hun re-integratieverplichtingen in het tweede jaar van ziekte richten op het tweede spoor (werkhervatting bij een andere werkgever). Zij moeten dan nog wel loon doorbetalen, maar kunnen een vervanger in dienst nemen voor de zieke werknemer omdat dan duidelijk is dat die niet zal terugkeren.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.