Vanaf welk moment was een werkgever verplicht om slapende dienstverbanden te beëindigen?

Jaar en kwartaal
2022, 4e kwartaal
Nummer
3
Een werkgever is op verzoek van de werknemer verplicht om mee te werken aan de beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst met de werknemer, en om daarbij aan de werknemer een vergoeding te betalen gelijk aan de transitievergoeding, indien de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en het dienstverband daardoor slapend is geworden.

Deze verplichting van de werkgever berust op de mogelijkheid dat de werkgever bij het UWV compensatie kan krijgen van de te betalen vergoeding en dat hij daarom geen redelijk belang heeft bij het voortduren van die arbeidsovereenkomst. Daarom gold de verplichting volgens de Hoge Raad ook pas vanaf het moment waarop de wettelijke regeling betreffende de compensatie van de transitievergoeding in het Staatsblad was gepubliceerd.

De beslissing is van belang voor werkgevers die in het verleden een verzoek van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en betaling van een vergoeding gelijk aan de transitievergoeding hebben afgewezen, indien de arbeidsovereenkomst nadien is geëindigd zonder dat recht bestond op de transitievergoeding, zoals in het geval van overlijden of in het geval van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zonder recht op de wettelijke transitievergoeding heeft de werkgever ook geen recht op compensatie van de betaalde vergoeding.

De beslissing van de Hoge Raad betekent dat werkgevers die vóór 20 juli 2018 verzoeken van werknemer om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met betaling van een vergoeding gelijk aan de transitievergoeding hebben geweigerd, niet verplicht zijn om aan de werknemers de schade te vergoeden die zij hebben geleden doordat de arbeidsovereenkomst is geëindigd zonder betaling van de transitievergoeding.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.