Vangnetregeling arbeidsongeschikte ondernemers

Jaar en kwartaal
2008, 4e kwartaal
Nummer
11

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 oktober 2008, nummer 09/109 
Tussen 1 november 2008 en 1 februari 2009 kunnen zelfstandigen die zich niet bij een verzekeringsmaatschappij hebben kunnen verzekeren tegen het risico van inkomensderving door arbeidsongeschiktheid zich alsnog bij een verzekeringsmaatschappij melden en daar een offerte vragen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als zij in die periode geweigerd worden kunnen zij zich bij de betreffende verzekeraar melden voor een vangnetverzekering. 

De vangnetverzekering geldt na 1 februari 2009 alleen nog voor startende zelfstandigen. Omdat bijna de helft van de zelfstandigen zich niet verzekerd heeft tegen arbeidsongeschiktheid wordt de regeling tijdelijk ook opengesteld voor bestaande zelfstandigen.