vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
10

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nummer 07/018 van 5 oktober 2007 
 De regering heeft in oktober 2007 een nota "Verkenning Vereenvoudiging Premieheffing” vastgesteld en naar de Tweede Kamer verzonden.

De regering wil allereerst het werknemersdeel van de WW-premie afschaffen. Dat is in 2008 al met 0,35% verlaagd en moet in 2009 geheel verdwijnen. Er is daarna alleen nog een werkgeversdeel.

Ook wil de regering bezien of de premievrije voet (franchise) kan verdwijnen en kan worden omgezet in een premiekorting voor werkgevers.

Verder wil de regering de verschillen tussen de loonbelasting en premieheffing verminderen en onderzoekt het hoe regels voor vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden vereenvoudigd. Ook zal nog onderzocht worden hoe de loon- en premieheffing op langere termijn verder vereenvoudigd en geharmoniseerd kunnen worden.