Verhaal door UWV op eigenrisicodrager van voorschot op WIA-uitkering

Jaar en kwartaal
2022, 4e kwartaal
Nummer
4
De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan op een beroep van een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA. Het UWV had voorschotten betaald aan (ex-) werknemers die een WIA-uitkering hadden aangevraagd omdat het UWV niet tijdig op de WIA-aanvraag kon beslissen. Die voorschotten wilde het UWV op de eigenrisicodrager verhalen omdat die ook de WGA-uitkering zou moeten betalen. De rechtbank oordeelde echter dat het UWV pas kan besluiten om op de eigenrisicodrager te verhalen nadat eerst een besluit tot toekenning van een WGA-uitkering is genomen en daarna ook nog een besluit is genomen dat de WGA-uitkering door de eigenrisicodrager moet worden betaald.  Zonder toekenningsbesluit geen toerekeningsbesluit, en zonder toerekeningsbesluit geen verhaalsbesluit, aldus de rechtbank.

Een wetswijziging die per 1 januari 2022 was ingevoerd die verhaal door het UWV van voorschotten mogelijk moest maken, bracht daarin geen verandering.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.