Wijziging hoogte betaald ouderschapsverlof

Jaar en kwartaal
2022, 2e kwartaal
Nummer
2
Werknemers met een kind dat jonger is dan acht jaar hebben recht op ouderschapsverlof gedurende 26 maal de arbeidsduur per week per kind. Ouderschapsverlof is in beginsel onbetaald verlof.

Door de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof op 2 augustus 2022 heeft de werknemer die ouderschapsverlof opneemt voor een kind dat de leeftijd van een jaar nog niet heeft bereikt echter gedurende de eerste negen weken van het ouderschapsverlof recht op een uitkering ten laste van het UWV. Die uitkering zou oorspronkelijk 50% van het dagloon (maximaal 50% van het maximum dagloon). Op grond van een afspraak die is gemaakt in het regeerakkoord is dit percentage verhoogd naar 70% van het dagloon (maximaal 70% van het maximum dagloon).

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.