Wijziging Ontslagregeling

Jaar en kwartaal
2016, 3e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

  • Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2016, nr. 2016-0000141518, tot wijziging van de Ontslagregeling in verband met de afschaffing van de VAR en enkele andere wijzigingen, Staatscourant 30 juni 2016, nummer 34013
  • Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015, besluit van UWV van 23 juni 2016, Staatscourant 30 juni 2016, nummer 34178
  • Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015, besluit van UWV van 23 juni 2016, Staatscourant 30 juni 2016, nummer 34180


In verband met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (afschaffing VAR), is de Ontslagregeling gewijzigd. In de Ontslagregeling wordt nader uitgewerkt wanneer het UWV een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden dient te honoreren. In artikel 6 van de Ontslagregeling is bepaald dat uitbesteding van het werk van de werknemer aan een persoon die deze werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst zal verrichten, alleen een redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst oplevert als die werkzaamheden worden uitbesteed aan een "echte zelfstandige”. Behalve naar de inschrijving in het handelsregister werd daarbij in het verleden verwezen naar de VAR. In plaats daarvan moet de werkgever nu aannemelijk maken dat de persoon aan wie de werkzaamheden van de werknemer worden uitbesteed die werkzaamheden verricht in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

De werkgever kan dat aantonen door een door de belastingdienst goedgekeurde en door partijen gesloten (model)overeenkomst te overleggen. Als er niet een dergelijke overeenkomst is, zal de werkgever anderszins aannemelijk moeten maken dat sprake is van een zelfstandige. De toelichting op de wijziging van de Ontslagregeling vermeldt daarbij als relevante omstandigheden:
  • het opgemaakt zijn van jaarstukken voor de belastingdienst;
  • het hebben van recht op de fiscale zelfstandigenaftrek;
  • het maken van winst;
  • het hebben van meer dan één opdrachtgever;
  • het lopen van ondernemersrisico;
  • het aantoonbaar doen van acquisitie;
  • het zich naar buiten toe presenteren als zelfstandig ondernemer.
Het besluit tot wijziging van de Ontslagregeling bevat daarnaast nog enkele andere wijzigingen van die wat meer gedetailleerd van aard zijn. Deze wijzigingen hebben dan vervolgens ook weer geleid tot aanpassing van de uitvoeringsregels van het UWV