Wijziging WAO en WAZ om arbeid door uitkeringsgerechtigden te stimuleren

Jaar en kwartaal
2008, 3e kwartaal
Nummer
9

Bronnen: wetsvoorstel van 27 juni 2008 "Wijziging van de WAO en WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten”, nummer 31520

 Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat ertoe dient om werken door uitkeringsgerechtigden met een WAO- of WAZ-uitkering interessanter te maken.

Na invoering van het wetsvoorstel zullen uitkeringsgerechtigden pas vijf jaar nadat zij een nieuwe baan hebben gevonden worden herbeoordeeld. Nu gebeurt dat ergens tussen de zes maanden en drie jaar (artikel 44 WAO). Tot dat moment worden wel de genoten inkomsten uit arbeid verrekend met de te betalen uitkering, maar zo lang niet vaststaat dat de werknemer duurzaam in staat is die arbeid te verrichten wordt de mate van arbeidsongeschiktheid niet gewijzigd vastgesteld.

Het risico dat bij een herbeoordeling de mate van arbeidsongeschiktheid lager wordt vastgesteld vanwege de feitelijk genoten inkomsten, zou uitkeringsgerechtigden ervan kunnen weerhouden nieuw werk te aanvaarden. Het risico bestaat immers dat het werk wegvalt en dat dan niet meer (in dezelfde mate als voorheen) kan worden teruggevallen op de WAO- of WAZ-uitkering. Dit risico bestaat nu pas na vijf jaar.