Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Studiemateriaal “arbeidsongeschiktheid van werknemers” voor studiebijeenkomst op 1 oktober 2014

Op 1 oktober 2014 organiseerden wij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ons kantoor een bijzondere studiebijeenkomst over het onderwerp "arbeidsongeschiktheid van werknemers”. In drie rondes van een uur konden de deelnemers aan deze studiebijeenkomst in totaal drie presentaties bijwonen, waarbij zij elke ronde de keuze hadden uit vier presentaties.

Daags na de studiebijeenkomst kunt u hier een samenvatting downloaden van de inhoud van elke presentatie.

Ronde 1:
Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen
Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever
Ziekte en arbeidsconflict
De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV

Ronde 2:
Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte
Repeterend ziekteverzuim
Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid
Medische gegevens en privacy

Ronde 3:
Eerste dag van arbeidsongeschiktheid
Ziekte en overgang van onderneming
Ontslag en arbeidsongeschiktheid vakantie en arbeidsongeschiktheid
De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

Klik hier om alle presentaties te downloaden (zip-bestand met alle presentaties in PDF-formaat).

Klik hier om de uitslagen van de stellingen te downloaden (zip-bestand met powerpoint-presentaties). De toelichtingen op de stellingen zijn hierin niet verwerkt.