Controle premiebesluiten 2019

Download het pamflet controle besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 of bekijk het mini-webinar.


Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2019, maar ook van de premiebesluiten van de vijf voorafgaande jaren en vooral van de onderliggende besluiten van het UWV betreffende Ziektewet- of WGA- uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de besluiten tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 29 maal terug! Klik hier voor meer informatie over de resultaten van de controle van premiebesluiten van 2018.

Als gevolg van de maximale termijn van vijf jaar die geldt voor de herziening van besluiten tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van voorgaande jaren is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Let op: tegen het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattinsgas over 2019 moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. De verzending per post moet dan uiterlijk op donderdag 10 januari 2019 (17:00 uur) plaatsvinden. Laat uw kans besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Controle van het besluit tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000.

Benieuwd welke besparing wij voor u kunnen realiseren?


Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op, uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

U kunt natuurlijk ook direct zelf contact opnemen. U kunt dan bellen (tel. 013 - 463 55 99) of mailen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm (m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl) van ons kantoor.

Naam: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *