Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2020 controleren!

Op 29 november 2019 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2020 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2020, maar ook van de premiebesluiten van de vijf voorafgaande jaren (2015-2019) en vooral van de onderliggende besluiten van het UWV betreffende Ziektewet- of WGA- uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Te mooi om waar te zijn?

Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website.

Duur?

Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van 696 premiebesluiten tot en met het jaar 2019 bespaarden 146 werkgevers tot nu toe (sommige procedures lopen nog!) in totaal een bedrag van ongeveer € 12,5 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld bijna 20 maal terug! 

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over de resultaten van de controle van premiebesluiten tot en met 2019.

Let op!

Tegen het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2020 moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Uiterlijk op donderdag 9 januari 2020 moet uw bezwaarschrift worden verzonden. Laat uw kans besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Voor wie?

Controle van het besluit tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000.

Pamflet

Download het pamflet controle besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020.

Mini-webinars

Wilt u meer weten over de premiecontrole? Bekijk dan één van onze gratis mini-webinars.


Benieuwd welke besparing wij voor u kunnen realiseren?


Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een gratis quick scan. Daarin berekenen wij of controle zinvol is en hoe groot uw financiële belang is. Ook geven wij aan hoe hoog de te verwachten kosten van de controle zijn.

U kunt natuurlijk ook direct zelf contact opnemen. U kunt dan bellen (tel. 013 - 463 55 99) of mailen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm (m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl) van ons kantoor.

Naam: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *