Controle premiebesluiten 2020

Download het pamflet controle besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 of bekijk het mini-webinar.


Rond 1 december 2019 zal de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzenden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2020 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2020, maar ook van de premiebesluiten van de vijf voorafgaande jaren (2015-2019) en vooral van de onderliggende besluiten van het UWV betreffende Ziektewet- of WGA- uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de besluiten tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 29 maal terug! Klik hier voor meer informatie over de resultaten van de controle van premiebesluiten van 2018.

Let op: tegen het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattinsgas over 2020 moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw kans besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Controle van het besluit tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000.