Resultaten controle premiebesluiten tot en met 2019

Besparingen voor 56% van de werkgevers!

Bekijk hier de factsheet met de resultaten van de controle van de premiebesluiten tot en met 2019!

Onderstaand zijn de resultaten weergegeven van de controle van besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas tot en met 2019. Bij deze controle zijn vaak ook de premiebesluiten gecontroleerd over de vijf voorafgaande jaren. De resultaten zijn weergegeven naar de stand van zaken per 31 oktober 2019. Een aantal bezwaarschriften en herzieningsverzoeken was toen nog in behandeling. De kosten daarvan zijn in het onderstaande opgenomen, maar de eventuele opbrengsten nog niet.

De kans op succes is statistisch gezien groter naarmate de loonsom van de werkgever groter is. De wet maakt onderscheid tussen grote en middelgrote werkgevers. Grote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2017 van meer dan € 3.310.000. Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom over 2017 tussen € 331.000 en € 3.310.000. U kunt ook de resultaten zien van de controle van de premiebesluiten van alleen de grote werkgevers of alleen de middelgrote werkgevers.

Controle premiebesluiten belastingdienst

Wij kregen van 146 werkgevers opdracht om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te controleren. Voor een aantal van deze werkgevers controleerden wij ook de besluiten van voorgaande jaren. In totaal controleerden wij aldus 696 premiebesluiten. Wij behaalden daarmee de volgende resultaten:

totaal aantal premiebesluiten 696
100%
bezwaar niet meer mogelijk en geen fouten gevonden 474
68%
bezwaar/herzieningsverzoek ingediend 222
32%
na controle ingetrokken 129
19%
bij controle fouten gevonden 93
13%

bij controle fouten gevonden 93
100%
lagere premie vastgesteld 73
78%
geen lagere premie vastgesteld 11
12%
nog lopende zaken 9
10%

Onderliggende uitkeringsbesluiten UWV

Bij de controle van de premiebesluiten beperken wij ons niet alleen tot het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Als er besluiten betreffende de Ziektewet- of WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers zijn die van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas waartegen nog bezwaar mogelijk is, maken wij daartegen bezwaar om vervolgens na ontvangst van de stukken te controleren of die besluiten juist zijn. Wij vragen bij het UWV ook herbeoordelingen aan zodat er een besluit komt waartegen wij alsnog bezwaar kunnen maken.

Voor de 146 werkgevers die ons opdracht gaven om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de jaren 2014-2019 te controleren behaalden wij daarmee de volgende resultaten:

  Ziektewet WGA
aantal uitkeringen 54
100% 258
100%
aantal uitkeringen met succesvolle procedures 19 35% 137
53%
aantal uitkeringen met niet succesvolle procedures 29
54% 41
16%
aantal uitkeringen met nog lopende procedures 6
11% 80
31%

Besparingen

Als gevolg van de controle van de premiebesluiten van de belastingdienst en de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV zijn voor de 146 werkgevers die ons opdracht gaven om het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas de volgende besparingen gerealiseerd ten aanzien van de premie over de jaren 2014 tot en met 2019:

kosten (inclusief kosten van medisch adviseur, arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 772.365
vergoed door UWV € 112.496
resterende kosten € 659.869
besparing op uitkering gedurende totale resterende duur van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € 11.814.698
besparing op te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas € 12.463.910
kosten als percentage van besparing 5,29%
rendement van elke geïnvesteerde euro € 18,89

Benieuwd welke besparing wij voor u kunnen realiseren?


Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een gratis quick scan. Daarin berekenen wij of controle zinvol is en hoe groot uw financiële belang is. Ook geven wij aan hoe hoog de te verwachten kosten van de controle zijn.

U kunt natuurlijk ook direct zelf contact opnemen. U kunt dan bellen (tel. 013 - 463 55 99) of mailen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm (m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl) van ons kantoor.

Naam: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *