Handleiding arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk

De handleidingen “arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk” en “arbeidsongeschiktheid van werknemers” zijn momenteel niet beschikbaar. In verband met omvangrijke wijzigingen als gevolg van (onder meer) de invoering van de Wet werk en zekerheid behoeft de tekst van de handleidingen ingrijpende wijziging alvorens wij deze weer beschikbaar kunnen stellen. Wij bieden hiervoor onze verontschuldigingen aan. Voor informatie over de herziening van het ontslagrecht verwijzen wij u graag naar onze site www.herziening-ontslagrecht.nl.

Verder zijn de advocaten van ons kantoor graag bereid om uw vragen te beantwoorden.